Client

SV Technics s.r.o.

http://www.svtechnics.cz/cs/

Date of realisation

2017

Services

01 Popis projektu

Společnost SV Technics se zabývá vývojem a výrobou vlastních tlakových měřících přístrojů. Na jaře roku 2017 jsme začali spolupracovat na přípravě nové generace přístroje. Cílem spolupráce bylo vyvinout design, který bude více odrážet ergonomické potřeby techniků a učiní produkt vizuálně atraktivnější.

V úvodní fázi projektu jsme navíc zjistili, že při promyšlení designu s ohledem na výrobní náklady jsme schopni navrhnout přístroj s výrazně nižší výrobní cenou, než předcházející model.

 

SBS5001 x nový přístroj. Srovnání původního a inovovaného designu.

02 Náš přístup, vývoj projektu

Ergonomie – přístroj bude často využíván ve vlhkém prostředí, technici mají navíc často špinavé ruce z údržby a měření. Zvolili jsme proto tvar, který zabraňuje vyklouznutí z ruky. Zároveň však nemá neestetické žebrování. Povrch přístroje je pískovaný, aby byla pevnost úchopu ještě podpořena.

Materiál přístroje je klasický ABS plast ve velké tloušťce, aby přístroj přežil i případný pád. Spojení dílů je opatřeno těsněním, které odpovídá normě IP65.

Klíčovým prvkem je barevná zkratovací páka. Její úchop byl opakovaně testován na vzorcích z 3D tiskárny. Testováním vlastním i s klientem jsme posléze došli k optimálnímu tvaru.

Příprava výroby

V rámci úspor bylo 3D těsnění nahrazeno plochým v kombinaci s O-kroužky. Zajímavé řešení jsme našli pro vodotěsnost bateriové šachty a ovládací páky.

Plošný spoj má okolo sebe dostatek místa pro případný HW upgrade u potenciálních nových generací.

Cenu výroby ovlivňuje velikost forem. Rozhodli jsme se produkt lisovat ve 2 samostatných formách – ovládací páka a dvířka baterie, přední a zadní díl. Vedlejším produktem úspory je možnost dvířka a páku lisovat z jiných barev plastu než zbytek přístroje bez navýšení nákladů.

Při řešení odformovatelnosti plastu – vyndání neporušeného kusu z formy nám nepomáhala tlouška stěn přístroje. Přizpůsobili jsme proto ještě tvar tomu, aby díly mohly z formy “volně vypadnout”.

Při simulaci tečení plastů jsme ještě jednou optimalizovali tloušťky stěn a vnitřní rozvržení, abychom eliminovali propadnutí materiálu a staženiny.

Drag to the left to see more photos

04 Vizuální třešně na dortu

Aneb dokonalost je v detailech, které uživatelé často zavnímají jen podprahově.

Lůžko páky je přizvednuto směrem k ovládací páce a tvarem přímo na páku navazuje. To zdůrazňuje její dominanci. Zároveň vymezuje limitní polohy páky. Estetika tvaru lůžka vychází přímo z rozsahu pohybu páky – nejde tedy o samoúčelný tvar, ale o zcela přirozený prvek.

U zavěšovacího oka jsme řešili jemné estetické tvarování, které se finálně skládá z několika různě natočených oválů. Toto tvarování spolu s rádiusem hran a upravením křivosti patří mezi základní rozdíly mezi přístupem “strojař” a “designér”. A přitom taková blbost:).

Přístroj má na sobě lesklé a matné plochy. Matné jsou určeny pro uchopování a jsou na většině přístroje. Lesklé plochy jsou určeny pro aktivní prvky – tedy zobrazovač stavu a zapínací tlačítko, lůžko páky, prostor pro připojování hadic, oko pro zavěšení přístroje.